Microsoft

CEL

- Dotarcie do grupy docelowej z produktem Microsoft Azure
- Uzyskanie określonej liczby wejść na Landing Page Partnerów

GRUPA DOCELOWA

- Działy IT, re-sellerzy

 
 
 

ZADANIA

- Kreacja materiałów reklamowych
- Współpraca z partnerami Microsoft w zakresie koordynacji projektu
- Zaplanowanie oraz przeprowadzenie kampanii prasowej i internetowej

DZIAŁANIA

- Prasa branżowa (miesięcznik CRN, 1/3 strony); dodatkowo artykuł PR
- Mailing ( 2 rodzaje: wspólny dla 4 Dystrybutorów i indywidualny dla każdego Dystrybutora)
- Kampania kontekstowa i odsłonowa w internecie
- Reklama na wybranych witrynach IT

REZULTATY

Kampania pokazała spójność działań dystrybutorów Microsoft; jedna grafika, 4 logotypy budują wizerunek zarówno Microsoft, który wspiera Dystrybutorów, jak i poszczególnych Dystrybutorów, którzy ze sobą współdziałają, działając jednocześnie na wizerunek marki Microsoft.