Microsoft

CEL

Promocja zalet platformy Office 365 wśród partnerów firmy Microsoft podczas warsztatów/spotkań szkoleniowych.

MECHANIZM

- Partnerzy Microsoft otrzymywali zaproszenia na ekskluzywne warsztaty z zakresu działania platformy Office 365
- Na warsztatach, oprócz wiedzy merytorycznej, uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia "na żywo" zalet Office 365
- Każdy uczestnik otrzymał pakiet materiałów informacyjnych

 
 
 

MIEJSCA

16 miast w Polsce (m.in. Szczecin, Lublin, Warszawa, Katowice, Kraków, Gdańsk); akcja trwała 3 miesiące

ZADANIA AGENCJI

Pomysł i przygotowanie akcji oraz kreacja materiałów wspierających.
Obsługa akcji: logistyka, nadzór.