Gaspol

CEL

Kampania wizerunkowa promująca 2 kluczowe produkty firmy: instalacje zbiornikowe na gaz oraz kolektory słoneczne; kampania ogólnopolska.

GRUPA DOCELOWA

Mężczyźni 30-50, czynni zawodowo, posiadający rodziny, budujący lub remontujący dom.

 
 
 

ZADANIA

- Strategia komunikacji
- Rekomendacja wsparcia reklamowego 
- Kreacja i produkcja różnych form reklamy

DZIAŁANIA

Reklama prasowa, outdoor (mobile), Internet, materiały BTL