Sephora

PROJEKT

Akcja mająca na celu zmotywowanie pracowników perfumerii do aktywnego zwiększania sprzedaży oraz budowa wizerunku firmy jako dbającej o swoich pracowników, oferującej system wynagradzania za efekty sprzedażowe.
Premiowaliśmy zarówno zespoły pracujących w perfumeriach, jak i każdą z osób indywidualnie.

ZASIĘG AKCJI

Ogólnopolski; Program trwał 4 miesiące.

 
 

ZADANIE AGENCJI

Przygotowanie koncepcji Programu, nagród i materiałów wspierających oraz koordynacja Programu i wysyłka nagród.

WSPARCIE

Materiały wspierające do perfumerii: plakaty, kalendarze, folder informacyjny.