D.A.S.

CEL

Zbieranie leadów i działania wizerunkowe.

MEDIA

Wyszukiwarka, gmail, kampania banerowa, remarketing, Youtube, Facebook.

DZIAŁANIA

Kampania kierowana na specjalną Landing Page, w której pozyskiwane są kontakty do potencjalnych Klientów. Dodatkowo zastosowano narzędzie CTC, które umożliwia także zbierać leady telefoniczne.

Formy reklam

Tekstowa, graficzna, wideo.